Prowadzimy terapię m. in. dla pacjentów po:

  • artroskopii w obrębie stawów kończyn,
  • rekonstrukcji ALC,
  • endoprotezoplastyce 

Jeżeli jest to zabieg planowy, zalecane jest jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji przedoperacyjnej. Zapewni ona wzmocnienie i uelastycznienie mięśni zarówno kończyn jak i tułowia oraz wydłużenie i uealastycznienie tkanek miękkich. Rehabilitacja "na zapas" pomaga zredukowac szereg negatywnych skutków wynikających z zabiegu operacyjnego i unieruchomienia, dzięki czamu pacjent ma szanse szybciej wrócić do formy. 

Po zabiegu operacyjnym - zgodnie z zaleceniami lekarskimi - należy jak najwcześniej rozpocząć proces usprawniania. nasi fizjoterapeuci prowadzą w pełni zinudywidualizowaną, dobraną do możliwości i potrzeb pacjenta rehabilitację, której celem jest jak najszybszy powrót do formy i ulubionej aktywności fizycznej.